Slogan Splender

100% Service nu te bestellen

100% Service, de formule voor succes, inspireert en prikkelt om dienstverlening in de publieke sector te innoveren. We introduceren de Serviceformule. Maak kennis met deze nieuwe manier van denken en werken, waarmee je direct aan de slag kunt, samen met klanten en medewerkers. De aanpak met de Serviceformule heeft succes op allerlei plaatsen in Nederland en het boek behandelt een aantal cases. Laat je inspireren door veertien exclusieve interviews met topmanagers uit verschillende sectoren zoals IKEA, Google, het AMC, de NS, het Amsterdam Museum, Makro, gemeenten, bibliotheken, De Kinderkliniek, Coop supermarkten en MoneYou. De managers vertellen over hun ervaringen en successen, en ze geven hun visie hoe de overheid aan de slag kan met 100% service aan klanten. Hanneke Kunst, Maaike van Rooden, Martine Vos en Eleonora Swart zijn ervaren vernieuwers van dienstverlening in de publieke sector. In 100% Service beschrijven zij hun visie en inzichten met als doel: een publieke sector met excellente klantbeleving!

Helaas uitverkocht, maar nog wel tweedehands beschikbaar

Services

Inspiratie

Inspiratie

Weet je echt waar je klanten tegenaan lopen? Mijn ervaring is, dat het ontdekken wat klanten echt vinden van je digitale dienstverlening vaak een openbaring is en de sleutel tot succes. Dan kun je immers gericht aan de slag met verbeteringen. Wij helpen je hiermee op een inspirende en efficiënte wijze.

Innovatie

Innovatie

Je wilt aan de slag met digitale transformatie, maar het kan beter. We hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de sleutels tot succes en delen deze graag met je. We gaan stap voor stap door het proces. Daarnaast geeft het handvatten hoe je dit in je eigen organisatie kunt verankeren.

Samenwerking

Samenwerking

Je zoekt denkkracht en verbreding. We kunnen dit perfect organiseren en koppelen je graag aan andere bedrijven en kennisinstellingen die op dezelfde golflengte zitten. Met ons grote netwerk gaat dat zeker lukken.

Eleonora Swart

Executive Director

Ideeën versneller | Netwerker | Digitaal expert | Nieuwsgierig | Inspirator |
Warm hart voor dienstverlening | Organisator | Enthousiast |

Netwerk

Netwerk

Splender beschikt over een netwerk vol talent: Ondernemers: meer dan 1000 ondernemers in de food, de maakindustrie, de agrarische industrie en de zakelijke dienstverlening. Onderwijs: Jongeren, docenten en studenten op alle nivo’s van basisschool tot VMBO tot Universiteit. Overheid: beslissers en beleidmakers

Visie

Visie          

Wij geloven in kruisbestuiving, in delen en samen grote stappen zetten. Even frisse ideeën opdoen. Je komt immers niet op baanbrekende nieuwe ideeën door steeds te blijven doen wat je altijd al hebt gedaan!

Teamwork

Teamwork

Werken in teams waarbij je elkaars talenten ten volle benut. Uit onderzoek is gebleken, dat mensen dan veel beter functioneren, met meer plezier werken, betere resultaten neerzetten en meer ideeën (durven te) generen voor succes!

Contact Splender

Wil je meer weten? Mail ons dan via info@splender.nl